Choď na obsah Choď na menu
 


Životné prostredie

Príspevky

Správne konania

9. 12. 2011

Podľa § 82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť , buď písomne na adresu:Obec Kostolné, súp. č. 1, 916 13 alebo elektronicky na adresu: obec@kostolne.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.