Choď na obsah Choď na menu
 


Správne konanie

Obec Kostolné, v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojej internetovej stránke informáciu o začatí tohto konania.  Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania na adresu Obec Kostolné, Kostolné č. 1, 916 13, na adresu Spoločnej obecnej úradovne so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava alebo elektronickú adresu jana.cablkova@myjava.sk v začatom správnom konaní do 5- tich pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.

žiadateľ: JUDr. Kováčik Miloš, Narcisova 48, 821 01 Btatislava

dátum podania žiadosti: 7. 2. 2018

dátum zverejnenia žiadosti: 7. 2. 2018