Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kostolné

17. 9. 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

pre voľby starostu Obce KOSTOLNÉ

Obec  Kostolné uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.Miroslav Cibulka, 41ročný,starosta obce, Smer-sociálna demokracia

V

Kostolnom

Dátum:

14.9.2018

     

 

 


1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.