Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

17. 9. 2018

                                     ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Kostolnom

Obec  Kostolné      uverejňuje

podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1)
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Jaroslav  Baranovič, 66 ročný, dôchodca,                         nezávislý kandidát

2. Branislav Belák,      52 ročný, súkromný podnikateľ,    SMER- sociálna demokracia

3. Stanislav Cibulka,    52 ročný, riaditeľ obchodu,             SMER- sociálna demokracia

4. Rudolf Gajdoš,         66 ročný, dôchodca,                         SMER- sociálna demokracia

5. Peter Hluchý,            58 ročný, súkromný podnikateľ,    SMER- sociálna demokracia

6. Juraj Kadlečík,          59 ročný, súkromný podnikateľ,    SMER- sociálna demokracia

7. Milan Kúdela ,          73 ročný, dôchodca ,                       SMER- sociálna demokracia

8. Radovan Tupý,         43 ročný, operátor strojov,              SMER- sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V

Kostolnom

Dátum:

14.9.2018

     

 


1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.