Choď na obsah Choď na menu
 


oznámenie počtu volebných obvodov

                Obec  Kostolné

Kostolné č.1,  tel.032/7790240,  fax 032/7790241,  E-mail: obec@kostolne.sk          IČO  00311707

                                   O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 a určenie výkonu funkcie starostu .                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom v zmysle zákona č.180/2018 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

  1. určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú Obec Kostolné.

  2. určuje vykonávanie funkcie starostu na plný úväzok v celom funkčnom období

 

                                                                                             Miroslav Cibulka  

                                                                                                starosta obce

      27.7.2018