Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam

20. 8. 2018

Obec Kostolné,   916 13 Kostolné č. 1

                        O Z N A M

Starosta Obce Kostolné Miroslav Cibulka vymenoval za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Obce Kostolné pani: Vieru Boorovú, trvale bytom     916 13 Kostolné s.č.211.  kontakt:  mobil  +421911 249 778

 

Pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie a koalícia prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne.

Kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch spolu

so všetkými prílohami doručia osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie po tel. dohovore na adresu: Kostolné 211

 najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb

 t.j. najneskôr do 11. Septembra 2018 do 24.00 hod.